Anti-verziltingsdrainage

2022-07-18

Door zeespiegelstijging, maaivelddaling en toenemende periodes van droogte krimpen de zoetwaterlenzen die ‘drijven’ op brak grondwater. Anti-verziltingsdrainage gaat de verzilting tegen door de zoetwatervoorraad in het perceel te vergroten en zoute kwel te onderdrukken.

Wilt u meer leren over anti-verziltingsdrainage, lees het vakartikel op H2O waternetewerk