Over Zoet op Zout

De agrariërs rond het Lauwersmeer zijn ambitieus en actief op zoek naar perspectief en kennisontwikkeling hoe om te gaan met klimaateffecten, verzilting en verdroging. De pootgoedteelt in dit gebied is van grote economische en maatschappelijke waarde. Steeds vaker krijgt de landbouw te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlakte- en grondwater. Zoet op Zout is bedoeld om te onderzoeken en inzicht te krijgen in wat technisch en landbouwkundig mogelijk zodat schade voorkomen kan worden.

Bouwstenen

Economisch en financieel inzicht maatregelen

Toekomstbestendig regionaal waterbeheer

Anti-verziltingsdrainage & ondergrondse opslag

Zouttolerant bouwplan

Boeren meten Water

Resultaten

In Zoet op Zout wordt continu nieuwe kennis ontwikkeld. De nieuwste resultaten, rapporten en presentaties van het onderzoek en de proeven vindt u hier.