Kennisevent ZOET OP ZOUT donderdag 8 juni Leeuwarden

2023-05-22

Ondanks dit natte voorjaar is er sprake van toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Dit zet de zoetwatervoorziening onder druk en vergroot het risico op verzilting. Boeren en beleidsmakers zoeken naar kennis en perspectief om de cruciale zoetwatervoorraad te behouden zodat boeren en tuinders hun gewassen voor nu en in de toekomst kunnen blijven telen. De akkerbouw, en in het bijzonder de pootgoedteelt is van grote economische en maatschappelijke waarde in de Waddenregio.
Daarom organiseert Acacia Water samen met ketenpartners LTO Noord en SPNA een kennisevent.

https://zoetopzout.nl/wp-content/uploads/2023/05/Programma-8-juni-2.jpg

Datum: Donderdag 8 juni van 11.00 – 16.00 uur
Plaats: Theater de Harmonie Leeuwarden

 

 

 

Meld je aan via deze weblink.