Thema-avond voor akkerbouwers in Noord-Nederland

2024-06-18

Op donderdag 27 juni wordt een thema-avond georganiseerd op de proefboerderij Kollumerwaard van SPNA in Munnekezijl. Je kunt proefvelden met irrigatie/fertigatie in aardappelen en een verziltingsproefveld met aardappelen/uien/granen bekijken.

 

Door droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de verzilting in het noordelijk zeekleigebied toe en komt de beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw onder druk te staan. Daarom zijn in het verziltingsproefveld de gevolgen van verzilting bij verschillende gewassen onderzocht. Ook kun je proefvelden met irrigatie/fertigatie in aardappelen bekijken en worden de resultaten van de proeven toegelicht. Tot slot is er een rassendemo van suikerbieten.

Het belooft dus een interessante avond te worden met een mooie combinatie van informatie en praktijk.

 

Programma

19:00uur: Inloop
19:30uur: Start rondgang;
-Project ”Zoet op Zout” / Verziltingsproefveld
-Irrigatie/fertigatie proefvelden in aardappelen
-Rassendemo suikerbieten
22:00 uur Einde rondgang

 

Adres

Proefboerderij Kollumerwaard
Hooge Zuidwal 19
853 TJ Munnekezijl

 

Kom je ook?

Noteer de datum alvast in je agenda.
Aanmelden is niet nodig.

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. het project Zoet op Zout.
Het project Zoet op Zout onderzoekt en test de mogelijkheden om verzilting in het noordelijk zeekleigebied tegen te gaan hoe de cruciale zoetwatervoorraad beschikbaar kan blijven. Deze kennis wordt gedeeld met boeren en tuinders zodat zij hun gewassen ook in de toekomst in het Waddengebied kunnen blijven telen.

Meer op https://www.spna.nl/nieuws/